Sondy lambda

Content
 • Informacje

  Niskie zużycie paliwa i obniżona emisja zanieczyszczeń

  Sonda lambda służy do pomiaru zawartości tlenu w spalinach. Informacja ta umożliwia sterownikowi optymalne sterowanie pracą silnika.

  Sondy lambda pracują w ekstremalnych warunkach - znajdują się w stałym kontakcie z gorącymi gazami spalinowymi.

   

 • Budowa i funkcje

  Sonda palcowa

  Głównym elementem sondy palcowej jest czujnik ceramiczny przypominający kształtem palec. Sonda posiada oddzielny element grzejny, który umożliwia osiągnięcie wymaganej do pracy temperatury minimum 350 °C. W celu ochrony czujnika przed działaniem produktów spalania obecnych w spalinach, na obudowie sondy, od strony układu wydechowego, jest zamontowana specjalna metalowa tuba osłaniająca czujnik.

  Sonda planarna

  Sonda planarna jest bardziej zaawansowana konstrukcyjnie od sondy palcowej. Czujnik przypomina kształtem wydłużoną płytkę, na której oprócz komórki pomiarowej zintegrowany jest także element grzejny, umożliwiający szybsze osiągnięcie gotowości do pracy. Sonda planarna posiada dwie metalowe tuby osłaniające płytkę czujnika.

   
    • Dla warsztatów

  Do kontroli sond lambda należy stosować tylko odpowiednie przyrządy pomiarowe, np. multimetr (mierzący V, A i W) lub diagnoskop silnikowy. W nowszych systemach najważniejsze wartości pomiarowe można uzyskać podczas procedury samodiagnozy, stosując testery usterek KTS lub diagnoskopy FSA.

    • Pobieranie